2015
50 let po fakultě

9. sraz 17. dubna 2015 (50 let po fakultě) 

• Plakátek • Ohlas srazu na webu MFF 
Několik hodin v Karolinu 11. dubna 2015

Plakátek ke srazu po 50 letech
od absolvování fakulty
a získání hrdých titulů
promovaný matematik
(ve zkratce p.m. = odpoledne) 
 a promovaný fyzik
 (ve zkratce p.f. = štastný Nový rok) 

Prezentace ze srazu 2015

A jdeme na to ... 54 stránek je před vámi Prezentaci na Joomagu si spusťte tady.

  • Tvoří ji 2 obrázky na stránce a pokud si pustíte zvuk, stránky při otáčení šustí.

Poznámka: Presentaci ve formátu A4 pdf si můžete i stáhnout, po klepnutí na ikonu Stáhnout PDF (čtvrtá ikona shora na levé liště 

Sraz absolventů po padesáti letech
na webu MFF

22. dubna 2015

V pátek 17. dubna zažil Profesní dům na Malé Straně jedinečné setkání. Současné studenty Matfyzu na jedno odpoledne vystřídali absolventi, kteří fakultu dostudovali před rovnými padesáti lety.

Slavnostní setkání absolventů Matfyzu, kteří složili státní závěrečnou zkoušku v roce 1965, charakterizovala vysoká účast. Po přivítání absolventů, kterých se sešlo více než 100, promluvil ke skoro plně obsazené posluchárně proděkan pro matematickou sekci doc. Mirko Rokyta. "Doufám, že až nastane čas na setkání po padesáti letech pro můj ročník, sejdeme se v také tak velkém počtu, v jakém jste se tu dnes sešli vy," ocenil doc. Rokyta hojnou účast. Pro zajímavost připomněl, že rok 1965 se zapsal do historie například výstupem prvního člověka do volného kosmu nebo udělením Nobelovy ceny za fyziku Richardu Feynmanovi.

Přivítání na matfyzácké půdě vystřídala přednáška o historii Profesního domu, která sahá až do druhé poloviny 17. století, a o nedávném objevu svatováclavské rotundy. V refektáři potom absolventi roku 1965 obdivovali krásné nástěnné malby světců od Josefa Kramolína, které byly zrekonstruovány v roce 2003. Zájemci se podívali do bývalých trezorů Národní banky Československé, které se nacházejí v prvním podzemním patře budovy a které kdysi ukrývaly zlatý poklad republiky. K nahlédnutí se otevřely i dveře vedoucí do místa nálezu rotundy, která je aktuálně zakonzervovaná a čeká na odbornou rekonstrukci. Celé setkání uzavřelo podvečerní posezení, během kterého měli absolventi příležitost pozdravit se s bývalými spolužáky a zavzpomínat na roky strávené na fakultě.

Kontakt s fakultou mohou bývalí studenti i nadále udržovat prostřednictvím nově vzniklého spolku Alumni Matfyz. Spolek podporuje sounáležitost absolventů s fakultou a posiluje jejich vzájemné vazby. Dr. Naďa Žaludová, administrativní koordinátorka spolku, představila fungování a výhody členství ve spolku, mezi které patří například doživotní e-mailová adresa na doméně matfyz.cz nebo slevy v benefit programu. "Věříme, že členové spolku budou s jeho fungováním spokojeni, že díky němu neztratí kontakt s fakultou a budou dál šířit její dobré jméno," popsal poslání spolku proděkan pro propagaci dr. Martin Vlach.

- OMK -

Klepnutím na libovolný náhled fotky 
na fakultním webu si ji můžete prohlédnout ve vyšším rozlišení

Několik hodin v Karolinu

Několik hodin v Karolinu

» 11. dubna 2015 v rámci Dne otevřených dveří a Festivalu absolventů Univerzity Karlovy
» V prezentaci s 32 snímky vytvořené pro sraz 17. dubna 2015 se podívejte se do míst, kde jste ještě asi nebyli ...
» Jak je vidět na obrázku vlevo, byla tam i Ivana Štelclová - Sýkorová a Honza Kašpar