2012
v tomto roce žádný sraz nebyl, leč ...

vznikla prezentace 52 let poté aneb ženili jsme se a vdávaly na matfyzu 
(1960 - 2012) - o něco později i "zfilmovaná" pro mimosoutěžní účast 
na filmovém festivalu fakulty 2012

Příspěvek k filmovému festivalu MFF

V Praze dne 4. května 2012

Zdravím matfyzáky
a k filmovému festivalu MFF UK posílám jeden svůj příspěvek.

K záslužné činnosti festivalu mě tam chybí kategorie matfyzáci (lidé), protože ti tu M - F - I dělají a tak jí tímto mimo soutěž nabízím. Zvažte, jestli by tam nemohla být napřesrok. Mapoval jsem trochu náš matfyzácký ročník 1960 - 1965 a udělal jsem malou presentaci (99 snímků) 52 let poté aneb ženili jsme se a vdávaly na matfyzu a dal ji na vlastní web - https://sz63tk.webnode.cz/products/a52-let-pote-aneb-zenili-jsme-se-a-vdavaly-s-matfyz/ . Je tam naše studium, srazy a trochu jiného ...

Když jsem se dočetl o festivalu, tak jsem presentaci "zfilmoval" - trvá 11:40 minut - a můžete si ji prohlédnout.

Franta Žaloudek

Presentace z roku 2012 s 99 snímky

Zfilmovaná prezentace z roku 2012 - 11:40