Rotunda sv. Václava
příběh se zázračným koncem

Rotunda sv. Václava: Příběh se zázračným koncem

Ve středu 12. října 2016 proběhla v refektáři MFF UK na Malé Straně slavnostní konference, jíž se završil více než dvouletý projekt obnovy rotundy sv. Václava. Mezi hosty nechyběli rektor UK, velvyslankyně Norského království v ČR a další podporovatelé nejen z řad akademické obce.
 Celý článek o této události je na webu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v PrazeSvatováclavskou rotundu si prohlédli první návštěvníci (6. 10. 2016)  Europa Nostra pro rotundu sv. Václava (15.5.2018)   Pražská rotunda sv. Václava získala Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra 2018 (15.5.2018) • O rotundě sv. Václava (z řeči děkana MFF prof. Kratochvíla na srazu matfyzáků 17. května 2018)

Zmizelá rotunda sv. Václava - 27:15

zdroj: https://youtu.be/H4dCkaFZgTk

Podívejte se na dokumentární film o rekonstrukci unikátní památky, která byla po 376 letech objevena v budově MFF UK na Malé Straně. Jedinečné záběry rotundy, 3D model její pravděpodobné podoby a animace průběhu stavby.

Svatováclavská rotunda na Malé Straně
(3D animace) - 2:54

Z dokumentárního filmu "Zmizelá rotunda sv. Václava"

Virtuální prohlídka rotundy

https://rotunda.pano3d.cz/

Na této adrese si můžete rotundu detailně prohlédnout ve 4 sekcích: Vstup do prostoru rotundy • Pod podlahou rotundy • Románská keramická dlažba • Sadelerův prospekt

Europa Nostra pro rotundu sv. Václava

Pražská rotunda sv. Václava
získala Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví
/ Ocenění Europa Nostra 2018

Jde o nejvyšší oborová ocenění v rámci kontinentu. Vybráno bylo 29 laureátů ze 17 zemí za mimořádné výsledky v oblasti restaurování, výzkumu, specializovaných služeb a vzdělání, výchovy či popularizace problematiky památek. Mezi vítěze se zařadil také projekt záchrany pražské rotundy sv. Václava. S ohledem na probíhající Evropský rok kulturního dědictví letošní ceny kladly zvláštní důraz na celoevropský přesah vítězných projektů. Vítězové převezmou ocenění na slavnostním ceremoniálu 22. června, který bude součástí historicky prvního Evropského summitu kulturního dědictví konaného v Berlíně. 

Vítězové roku 2018

Kategorie Památková péče

Rotunda sv. Václava, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA
Misijní dům Poula Egedeho, Ilimanaq, Grónsko, DÁNSKO
Sanatorium dr. Barnera, Braunlage, NĚMECKO
Winzerberg: terasovité vinice, Postupim, NĚMECKO
Byzantský kostel sv. Dominiky (Agia Kiriaki), Naxos, ŘECKO
Collaborative Conservation of the Apse Mosaic of the Transfiguration in the Basilica at St. Catherine's Monastery, Sinai, EGYPT/GREECE/ITALY
Botanická zahrada Národního paláce Queluz, Sintra, PORTUGALSKO
Pavilonu prince Miloše v lázních Bukovička, Aranđelovac, SRBSKO
Pevnost Bač, Bač, SRBSKO
Fasáda koleje sv. Ildefonsa, Alcalá de Henares, ŠPANĚLSKO
Sorollovy skici Španělska, Valencie, ŠPANĚLSKO

Rotunda sv. Václava, Praha

V rámci ambiciózního projektu proběhla obnova a konzervace torza lodi románské rotundy z pozdního 11. století, které odkazuje až k počátkům osídlení Prahy. Fragmenty stavby byly objeveny v nově odkrytém prostoru uvnitř budovy Univerzity Karlovy (v památkové rezervaci UNESCO). Restaurátorské práce vycházely z filozofie minimálních viditelných zásahů do památky samotné. Projekt, vedený týmem z Univerzity Karlovy, byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (EEA/Norskými fondy) a soukromými dárci.

Porota ocenila zejména způsob vizuální prezentace archeologických vrstev a úsilí vložené do prezentace a interpretace pozůstatků rotundy. Podle ní je dále projekt příkladem dobře provedeného restaurování "in situ".

První písemné zmínky o rotundě, které datujeme k počátku 13. století, ukazují na úzké spojení místa s českým patronem sv. Václavem. Objekt zanikl v rámci pozdější výstavby nových budov a byl považován za zcela ztracený. Během přestavby stávajících budov v roce 2004 byly objeveny pozůstatky zdiva rotundy. Nalezené šestiboké keramické dlaždice se nevyskytují nikde jinde v Evropě. Objev starších struktur sakrální stavby z poloviny 10. století je významnou součástí historie křesťanství a jeho architektury ve Střední Evropě. Dokládá spojení místa s různými etniky a poskytuje materiál pro srovnávací hodnocení.

V rámci projektu vznikl také výstavní prostor, který vhodně prezentuje podlahové dlaždice z 11. století, fragmenty základů a nadzemního zdiva. Samotné nálezy jsou přístupné po pěší lávce doplněné o osvětlení a schůdky. V části rotundy se nachází také replika původní podlahy. Návštěvníkům je dále určena nová multimediální expozice. Archeologický a strukturně historický výzkum vyústil v bohatou dokumentaci nálezů.

Realizace projektu je praktickým dokladem významu úzké mezioborové spolupráce. Geodeti, geologové, chemici, matematici, fyzici a umělci pracovali společně s restaurátory a archeology. Jinak by nebylo možné naplnit komplexní cíle projektu. Porota zároveň vyzvedla úsilí univerzity o zapojení této významné památky do vzdělávání studentů a širší veřejnosti.

Díky projektu se podařilo také objasnit projekční a technologické principy používané při výstavbě středověkých rotund. Tato unikátní zjištění je možné aplikovat na celou evropskou civilizaci daného období.

Teletext ČT1 16. 5. 2018

17. 5. 2018  - O rotundě sv. Václava

Z řeči děkana MFF UK prof. Kratochvíla na srazu matfyzáků 17. května 2018